Gujarat RTO Codes

Gujarat RTO Codes
GJ  RTO   જીલ્લા મથક 
GJ – 1  અમદાવાદ  અમદાવાદ
GJ – 2  મહેસાણા  મહેસાણા
GJ – ૩  રાજકોટ  રાજકોટ
GJ – 4  ભાવનગર  ભાવનગર
GJ – 5  સુરત સીટી  સુરત
GJ – 6  વડોદરા સીટી  વડોદરા
GJ – 7  ખેડા  નડિયાદ
GJ – 8  બનાસકાઠા  પાલનપુર
GJ – 9  સાબરકાંઠા  હિંમતનગર
GJ – 10  જામનગર  જામનગર
GJ – 11  જુનાગઠ  જુનાગઠ
 GJ – 12  કચ્છ  ભુજ
 GJ – 13  સુરેન્દ્રનગર  સુરેન્દ્રનગર
 GJ – 14  અમરેલી  અમરેલી
 GJ – 15  વલસાડ  વલસાડ
GJ – 16  ભરૂચ  ભરૂચ
GJ – 17  પંચમહાલ  ગોધરા
GJ – 18  ગાંધીનગર  ગાંધીનગર
GJ – 19  બારડોલી
GJ – 20  દાહોદ  દાહોદ
GJ – 21  નવસારી  નવસારી
GJ – 22  નર્મદા  રાજપીપળા
GJ – 23  આણંદ  આણંદ
 GJ – 24  પાટણ  પાટણ
GJ – 25  પોરબંદર  પોરબંદર
GJ – 26  વ્યારા  વ્યારા
GJ – 27  અમદાવાદ પૂર્વ
GJ – 28  સુરત ગ્રામ્ય  સુરત
GJ – 29  વડોદરા ગ્રામ્ય  વડોદરા
GJ – 30  ડાંગ  આહવા
GJ – 31  ગાંધીધામ
GJ – 32  બોટાદ  બોટાદ
GJ – 33  મોડાસા  મોડાસા
GJ – 34  દ્વારકા  ખંભાળિયા
GJ – 35  મહીસાગર  લુણાવાડા
GJ – 36  મોરબી  મોરબી
GJ – 37  છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર
GJ – 38  ગીર સોમનાથ  વેરાવળ

हेल्लो फ्रेंड्स , में jayesh mahakal . हमारे ब्लॉग में champcash , blogging , youtube , facebook , ट्विटर , whatsapp , BTC , TCC से जुडी जानकारी and एंड्राइड mobile ट्रिक्स and टिप्स की लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ मिलेगी .

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: